Pult centrální ochrany (PCO, ARC = Alarm Receiving Centre) je účinný nástroj pro dálkovou elektronickou ostrahu zabezpečených prostor a objektů.

Vlastní středisko multimediálního dohledového a poplachového přijímacího centra společnosti D.I.SEVEN. PCO přijímá monitorovaná data a informace o stavu poplachových systémů.

Podívejme se podrobněji, jak tento důmyslný bezpečnostní systém vzdáleného monitoringu funguje.

 • Díky záznamům bezpečnostních kamer, strategicky umístěných ve střeženém prostoru, dokáže PCO hlídat objekty nepřetržitě, 24 hodin nonstop, a zabránit tak jeho nežádoucímu narušení. 
 • Naši operátoři pracují ve směnném provozu v dohledovém centru a okamžitou reakcí usilují o zabránění vzniku případného vloupání, krádeží, škody na majetku a jiných kriminálních činů.
 • Narušení objektu je obratem hlášeno kontaktním osobám dle smluvních požadavků a rovněž Policii ČR přesně podle pokynů zadavatele smlouvy. Předcházíme vzniku škod.

Napojenína PCO

Nepřetržité zabezpečení je prováděno pomocí:

 • elektronické zabezpečovací a požární signalizace (EZS a EPS)
 • bezpečnostních kamer (CCTV), které v reálném čase přenášejí ostré obrazové záběry sledovaného prostoru na pult centrální ochrany (PCO)

Přenášené informace jsou vyhodnocovány operátory dohledového centra, kteří v případě nutnosti zasahují.

Předpokladem pro kompletní fungování PCO je:

 • dostupnost cesty pro přenos dat a informací získaných z monitorovacích systémů
 • napojení na PCO je realizováno přes bezdrátový GSM komunikátor a GPRS datový protokol

K napojení na PCO lze využít také přenos pomocí rádiového vysílače a zařízení.

Pultcentrální ochrany v praxi

 • Zabezpečení objektů začíná rozčleněním prostoru do sledovaných úseků. V těchto zónách jsou strategicky umístěna detekční zařízení (EZS, EPS).
 • Zachycený záznam je ve stejnou dobu přenášen do dohledového centra, kde operátoři PCO ve směnách hlídají 24 hodin denně střežené objekty.
 • Při hromadném napadení objektu či střeženého prostoru využívá operátor několika současně přenášených záznamů z více bezpečnostních kamer najednou.
 • Nejúčinnějším doplňkem dálkové ostrahy pultu centrální ochrany jsou reproduktory zabudované v hlídaném objektu.
 • Sledování střežených objektů pomocí nepřetržitého monitoringu PCO pomáhá do značné míry k dopadení pachatele. 
 • Například při pohybu, se tato zařízení zaktivují spolu s nejbližší nainstalovanou bezpečnostní kamerou, která bezprostředně začne snímat záznam z místa nečekaného dění.
 • Operátor na základě monitoringu a rozboru událostí vyhodnotí závažnost narušení objektu a podle toho volí řešení situace tak, aby došlo k případnému dopadení pachatele. 
 • Operátoři reagují dle smluvního ustanovení, například okamžitým výjezdem zásahové jednotky PCO, kontaktuje majitele či správce objektu, případně přivolá policii.
 • Ty pachatele upozorní na skutečnost, že je sledován. Ve většině případů je to dostatečně účinný prostředek pro zajištění bezproblémového odchodu narušitele.
 • Záznamy bezpečnostních kamer, které se po určitý čas archivují, jsou přímými důkazy kriminálních stop pachatele a jejich rozborem je možné nastínit také identitu zločince. 

Pročsi vybrat PCO?

 • Pult centrální ochrany obsluhují proškolení operátoři na pracovišti stálého dohledu, neboli v multimediálním dohledovém centru (MDC)
 • MDC je v provozu 24 hodin denně a 365 dní v roce
 • Nejmodernější technologie EZS Videofied zefektivňuje rozpoznání nežádoucího pohybu
 • Pracovníci PCO vyhodnocují záznamy v reálném čase, rozpoznávají reálné poplachy od falešných a jsou schopni okamžitě reagovat na mimořádné situace a jednat dle smluvní dohody, např. výjezdem zásahové jednotky, kontaktováním klienta, zadržením nevítaného návštěvníka a přivoláním policie.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujali naše služby, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky