D.I.SEVEN disponuje unikátně upraveným systémem pro kontrolu a podporu fyzické ostrahy Active Track. Ten se umožňuje pracovníkům fyzické ostrahy spojit s pultem centrální ochrany stiskem jednoho tlačítka. Další zajímavé funkce a výhody nasazení na objektu naleznete na specializované stránce o Active Tracku.

Ovládacíprvky Active Track

Active track

Přihlášení do služby

 • Stisknout prostřední velké tlačítko Sejmutí čipu - přístroj pípne - tlačítko pustit a přiložit přístroj horní stranou k čipu 0. Nástup na směnu umístěném na stanovišti strážných - přístroj pípne dvakrát.
 • Stisknout prostřední velké tlačítko Sejmutí čipu - přístroj pípne - tlačítko pustit a přiložit k horní straně přístroje personální čip strážného - přístroj pípne dvakrát.
 • Tím je nástup potvrzen a údaje jsou přeneseny do systému PCO.
 • Akce musí proběhnout ve stanovený čas nástupu na směnu, s limitem 20 minut předem. Např. nástup je požadován na objektu v 9.00 hod., strážný musí provést posloupnost bodů a.) a b.) nejdříve v 8:40 hod. a nejpozději do 9:00 hod.. Pokud nedojde k akci ve stanoveném limitu, operátor PCO bude upozorněn událostí poplachu Nedodržen nástup na směnu a bude událost řešit dle Objektové specifikace. 

Obchůzky

 • U každého kontrolního bodu stisknout prostřední velké tlačítko Sejmutí čipu - přístroj pípne - tlačítko pustit a přiložit přístroj horní stranou ke kontrolnímu čipu obchůzky - přístroj pípne dvakrát.
 •  Obchůzky mají nastaven interval započetí 10 min. před a 10 min. po času spuštění. Například obchůzka jsou definována v čase 01:00 - strážný musí započít obchůzku nejdříve 0:50 a nejpozději 01:10 hod. Pokud nedojde k akci ve stanoveném limitu, operátor PCO bude upozorněn událostí poplachu Nedodržen nástup na obchůzku a bude událost řešit dle Objektové specifikace.
 •  V případě, že se kontrolní bod nachází mimo signál, bude i takto načten lokálně a následně kompletní obchůzka odeslána jakmile je přístroj opět na signále -tedy není možná absence bodu z důvodu chybějícího signálu.

Volání

Volání lze z přístroje realizovat dvěma způsoby:

 • Stiskem a podržením tlačítka Volání – přístroj pípne. V takovém případě pošle přístroj na PCO zprávu Call Me Back (zavolej mi zpět) a operátor PCO na přístroj zavolá zpět. Příchozí volání je signalizováno zvukovým signálem, opticky blikáním tlačítek a vibracemi, k přijetí hovoru dojde automaticky. Strážný nemá možnost hovor odmítnout.
 • Stiskem a podržením tlačítka Volání – dokud přístroj nepípne dvakrát. V takovém případě snímač volá operátorovi na PCO.
 • Při hovoru je třeba snímač přiložit k uchu jako běžný telefonní přístroj, tou stranou, kde je umístěn reproduktor a mikrofon – viz obrázek.

Panika

V případě ohrožení může strážný použít signál Panika:

 • Stisknout a přidržet tlačítko Panika - přístroj signalizuje spuštění poplachu Panika zablikáním středního tlačítka Sejmutí čipu.

Ostatní stavy - ManDown, stav vybití.

 • Během přítomnosti strážného na stanovišti musí být přístroj vložen do základny, zaprvé z důvodů dobíjení přístroje a za druhé z důvodu vyhlášení poplachu ManDown.
 • Poplach ManDown je vyhlášen, pokud pohybové čidla přístroje (akcelerátory) neregistrují pohyb přístroje po dobu delší než 2 minuty. Při poplachu přístroj vydá zvukový signál, pokud strážný nereaguje pohybem přístroje nebo jeho vložením do základny, je událost přenesena na PCO, operátor PCO postupuje dle pokynů a objektové specifikace.
 • Stav vybití baterie – pokud dojde k vybití baterie pod stanovenou mez, je událost přenesena ve formě poplachu na PCO.
 • Volání na přístroj – volání na přístroj je omezeno na čísla PCO D.I. SEVEN a provozního manažera objektu.

Popiszařízení

Active Track je integrované, bezdrátové zařízení, které umožňuje lokalizaci osoby nebo zařízení. Má vestavěný GPS přijímač a čtyř pásmový GSM/GPRS modul s funkcí telefonu pro obousměrnou komunikaci. Toto zařízení s pokročilými funkcemi lze použít venku i uvnitř díky službě A-GPS, která podporuje GPS signál ze satelitů.

Popis zařízení

Popis zařízení

Popis zařízení

1. GPS tlačítko

Posílá nouzové SMS s aktuálním umístěním - pozicí GPS. Když tlačítko svítí zeleně, signalizuje přítomnost GPS signálu.

4. Tlačítko “Panika”

Po stisku posílá zprávu “Panika” na server. Rozsvítí se červeně.

7. Kryt baterie

Upevněný třemi šrouby.

10. Konektor nabíječky

Mikro USB konektor pro nabíjecí jednotku.

 

 

2. Tlačítko “Kontrolní bod” tlačítko (Čtení kontrolního bodu)

Posílá události o kontrolním bodu na PCO. Zařízení má vestavěný RFID transpondér - čtečku, tak po stisku tlačítka se RFID transpondér aktivuje na 15 sekund.  Jestliže tlačítko svítí žlutě, signalizuje přítomnost GSM signálu.

5. LED indikátor

Ukazuje správný stav nabíječky.


8. Mikrofon

Pro hlasovou komunikaci s uživatelem.

 

3. Tlačítko “Zavolej mi zpět/ volání”

Po stisku 3 sek. posílá zprávu “Zavolej mi zpět” na server nebo umožňuje hlasové volání na přednastavené telefonní číslo po stisku 6 sek. a 2x pípnutí. Pokud svítí trvale modře, signalizuje stav - úplné nabití baterie.

6. Reproduktor

Slouží pro hlasovou komunikaci s uživatelem a také pro vydávání akustických signálů.


9. Nabíjecí konektory

Pro nabíjení baterie.

Ovládánízařízení

RFID čtečka

Pokud si přejete číst ID - tagu, etiketu nebo RFID kartu, stiskněte tlačítko “Čtení” a do 15 sekund ho přiložte ke čtenému bodu. V případě nepřečtení se zařízení po této době vrátí do normálního pracovního režimu.

Odchozí hovor

Active Track je schopný navázat spojení s naprogramovaným telefonním číslem (parametr EMERGENCY). Po stisknutí a držení tlačítka “Zavolej mi zpět/volání” naváže Active Track telefonní hovor – stejně jako u mobilních telefonů. Pro ukončení hovoru je nutné stisknout jakékoliv tlačítko (nebo počkat na ukončení hovoru druhou stranou). Při hovoru jsou všechny funkce Active Tracku blokovány.

Poslání příkazu „Zavolej mi zpět“

V nouzi můžete poslat na monitorovací stanici příkaz “Zavolej mi zpět”. To znamená, že očekáváte, že vám operátor PCO zavolá zpět.

Ovládání

 

                          Ovládání

Ovládání
                           

Hlasové volání (příchozí)

Zařízení umí automaticky přijímat hovory. Operátor PCO může zavolat na zařízení kdykoliv, zejména po příkazu “Zavolej mi zpět”. Po vyzváněcím signálu, jehož délka byla předtím nastavena, je navázáno hlasové spojení. To je stejné jako konverzace z mobilního telefonu. Spojení je automaticky ukončeno, když volající zavěsí. Uživatel nemůže zavěsit jako první. Během hlasového spojení jsou všechny další funkce blokovány.

Poslání příkazu „PANIKA“

V nouzi můžete poslat na PCO příkaz “PANIKA” stisknutím tlačítka “PANIKA”.

Kontrola GSM signálu

Kdykoliv můžete zkontrolovat sílu signálu GSM poskytovatele stisknutím tlačítka “Čtení bodu”, dokud se nerozsvítí žlutá LED dioda, a potom tlačítka “Zavolej mi zpět”. Zobrazí se síla signálu – x násobné bliknutí led.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujaly naše služby, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky


Odesláním poptávky berete na vědomí, že společnost D.I. SEVEN a.s. bude jako správce osobních údajů uchovávat Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete, a to za účelem zpracování obchodní nabídky a pro zasílání obchodních sdělení, pokud takové využití kdykoliv v budoucnu neodmítnete.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...