Základnípojmy týkající se náhradního plnění

Jelikož problematika okolo zaměstnávání osob se zdravotním postižením je široká, připravili jsme pro Vaši snazší orientaci základní slovník výkladových pojmů souvisejících s touto tématikou.

Povinný podíl

Každá firma zaměstnávající víc než 25 osob v přepočteném počtu svých zaměstnanců musí zaměstnat alespoň 4 % zdravotně postižených osob (cca jedna přepočtená OZP na 25 zaměstnanců). A právě tato 4 % jsou takzvaný povinný podíl.

Plnění povinného podílu

Povinný podíl se dá splnit třemi možnými způsoby: 1. Skutečně zaměstnáte zdravotně postižené osoby (zaměstnávání OZP), 2. Odeberete zboží nebo služby od firem, které zaměstnávají víc než 50 % zdravotně postižených, nebo těmto firmám zadáte zakázky (náhradní plnění), nebo 3. Odvedete peníze do státního rozpočtu (peněžité plnění). Tyto tři způsoby můžete kombinovat.

Zaměstnávání OZP

Přímé zaměstnání zdravotně postiženého je ze společenského hlediska nejpřínosnější. Ovšem ne ve všech firmách jsou vhodné podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo zaměstnávání důchodců a bohužel ani komplikovaná legislativa zde příliš nepomáhá. Pro firmy je administrativně mnohem jednodušší odebírat náhradní plnění.

Náhradní plnění

Krátce řečeno jde o „náhradní plnění povinného podílu“. Náhradní plnění je jedním ze tří způsobů, jak přispět k aktivnímu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Místo toho, abyste zdravotně postižené zaměstnali přímo (v některých firmách to vzhledem k povaze činnosti ani není možné), dáte zakázky firmám, které zdravotně postižené zaměstnávají.

Peněžní odvod Úřadu práce

Nejméně oblíbený způsob, jak dostát zákonům a splnit povinný podíl. Sáhnete do kapsy pro své peníze a pošlete je skrz Úřad práce do státního rozpočtu. A budete naivně doufat, že po několikerém přerozdělování a odkloňování Vaše finance doputují ke zdravotně postiženým a pomůžou zkvalitnit jejich život.

Oznámení o plnění povinného podílu

Každý rok nejpozději do 15. února musí zaměstnavatelé dodat Úřadu práce oznámení o tom, jak v předcházejícím roce splnili povinný podíl. Pokud na to zaměstnavatel zapomene, Úřad práce mu automaticky vyměří třetí, nejméně výhodný způsob – peněžitý odvod – a nechá tuto částku vymáhat finančním úřadem.

Chráněné pracovní místo

Chráněné pracovní místo zřizuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Institut chráněného pracovního místa nahrazuje od 1. 1. 2012 institut chráněné pracovní dílny, který byl novelizací zákona o zaměstnanosti zrušen.

"Zákon o náhradním plnění"

Žádný zákon se takto vlastně nejmenuje. Problematiku náhradního plnění a zaměstnávání OZP upravuje zákon č. 435/2004 Sb. známý jako „Zákon o zaměstnanosti“. Náhradní plnění je řešeno v třetí části zákona, zejména § 81 až 84. Poslední novela tohoto zákona nabyla účinnosti od 1. 1. 2012.

Prováděcí vyhláška MPSV

Mnoho důležitých parametrů zákona o zaměstnanosti stanovuje prováděcí vyhláška MPSV. Ta například určuje, jak se počítá roční přepočtený počet zaměstnanců, …

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

Lidé s prvním, druhým nebo třetím (nejtěžším) stupněm invalidity. Kategorie osoby zdravotně znevýhodněné byla zrušena k 1. 1. 2012. Podrobné definice najdete v § 39 zákona o důchodovém pojištění.

Roční přepočtený počet zaměstnanců

Je předpis, kterým se stanovuje celkový počet zaměstnanců pro potřeby náhradního plnění, resp. výpočet podílu OZP. Míra invalidity nadále hraje svou podstatnou roli. Zaměstnanci s těžším stupněm invalidity se pro účely náhradního plnění započítávají  třikrát. Celý výpočet je složitější a věnuje se mu prováděcí vyhláška MPSV.

Průměrná mzda

Průměrnou mzdou se u náhradního plnění rozumí průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Tuto průměrnou mzdu vyhlašuje MPSV, zpravidla v prosinci.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujaly naše služby, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky


Odesláním poptávky berete na vědomí, že společnost D.I. SEVEN a.s. bude jako správce osobních údajů uchovávat Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete, a to za účelem zpracování obchodní nabídky a pro zasílání obchodních sdělení, pokud takové využití kdykoliv v budoucnu neodmítnete.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...