Vzdělávánínašich zaměstnanců

Každý zaměstnanec musí projít vstupním školením BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana)V předepsaném rozsahu absolvuje školení pod dohledem vedoucího pracovníka, který zaměstnance školí osobně. Zaměstnanci mají předem k dispozici školící příručky a v průběhu školení se mohou kdykoliv obracet s dotazy na školitele.

Na profesním rozvoji našich zaměstnanců nám záleží

Zaměstnanec poté projde ústní zkouškou, kde školení zakončí a dostane certifikát o jeho splnění. Musí však odpovědět na stanovený počet otázek, jinak musí projít školením opakovaně, dokud zkoušku nesloží. Další školení BOZP a PO probíhá periodicky 1x za 2 roky.

Kariérnírůst

Z pracovníka ostrahy ředitelem - to u nás není nemožné!

Kariera v bezpecnostni agentureKaždé prohloubení znalostí může přispět k lepšímu uplatnění zaměstnance u naší společnosti. Ve výsledku záleží na každém jednotlivci, na jeho přístupu k práci a snaze o další vzdělávání i nad rámec povinností. 

Vytipovaní zaměstnanci tvoří tzv. personální rezervu, jsou zařazeni do programu dalšího rozvoje pracovních dovedností s výhledem na zařazení na manažerskou funkci. Několik našich kolegů tímto vývojem prošlo a takovu šanci má každý svědomitý pracovník. I ředitel D.I.SEVEN Martin Soukup začínal v D.I.SEVEN jako pracovník ostrahy!

Školenínašich zaměstnanců

Školení pracovníků úklidu

Pracovníci úklidu absolvují školení týkající se konkrétních činností na dané zakázce. Proto jsou školeni z bezpečné manipulace s úklidovou chemií, z jejího ředění a správného užití. Na každé úklidové zakázce mají úklidoví pracovníci k dispozici bezpečnostní listy od užívané úklidové chemie, s těmi jsou seznámeni. Samozřejmostí je vybavení pracovníků úklidu předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami.

  • Pokud pracovníci při své práci obsluhují úklidové stroje, absolvují související předepsané školení. Pro lepší názornost a vizualizaci jsou do objektové dokumentace zařazeny tzv. barevné programy, které znázorňují správné užití barevných úklidových utěrek. 
  • Provozní manažer zakázky pak provádí kontrolu a prověřování znalostí pracovníků. Ty jsou dále pravidelně prověřovány v rámci vnitřních auditů společnosti.

Školení vedoucích pracovníků

Provozní manažeři absolvují školení vedoucích pracovníků, na rozdíl od pracovníků ostrahy, kteří jsou školeni jako pracovníci dělnických povolání. A to proto, že někteří vedoucí pracovníci jsou sami školiteli. 

  • Aby bylo zajištěno předávání pouze aktuálních informací a nejnovějších poznatků týkajících se dodávané služby, absolvují v rámci výcviku, zpravidla 2x v roce, vedoucí pracovníci tematická školení, kde jsou seznamováni se všemi novinkami. Pokud se jedná o specifické produkty či služby, využívá naše společnost prověřené profesionály z oboru.
  • Cílem je zajištění potřebných znalostí a kvalifikace u vedoucích pracovníků, kteří musí být profesionály ve svém oboru.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...