Radost dětí je tou nejkrásnější odměnou pro celou naši firmu. Založili jsme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum. Orlíček slouží k dočasnému azylu týraných dětí a k jejich sociálně-právní ochraně. Podporujeme také dětský domov v Korkyni. DD Korkyně je prvním soukromým dětským domovem u nás. Tyto zařízení ročně podporujeme částkou 600 000 Kč.

Při obecně prospěšné společnosti Ochrana Fauny, kterou podporujeme, fungují dva kroužky pro děti. Přirodovědný kroužek jehož náplní kroužku jsou zejména pobyty v přírodě za účelem jejího poznání a ochrany. Děti jsou také zasvěcení do chodu záchranné stanice, její každodenní náplně a péče pracovníků o zraněné živočichy. Za zdejší med obdrželi děti z místního včelařského kroužku dokonce medaili.

Dětem z dětských domovů se snažíme splnit vánoční přání, která Ježíškovi napíšou. Některé posíláme na letní tábor na Ranči Sluníčko v Bučovicích. A na Den dětí od nás dostanou praktické dary, které je potěší, jako třeba sešity, bloky, penály, tužky, kabelky, plavky, žabky, apod.

Vánoce pro děti Vánoce pro děti Vánoce pro děti

 

Podporujeme: