Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s. je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Založila ho paní ředitelka Olga Vernerová s pomocí zakladatele bezpečnostní agentury D.I.SEVEN, pana Pavla Hlaváčka, v roce 2011 jako obecně prospěšnou společnost. Tzv. ZDVOP má veřejnost často spojeny s Klokánky, menší zařízení jako Orlíček nejsou bohužel tak mediálně viditelné. Kromě této služby má Orlíček i pověření k sociálně-právní ochraně dětí, z nějž plynou další úkoly, jako je vyhledávání pěstounů, spolupráce s nimi, poradenství a vzdělávání nejen pěstounů, ale třeba i učitelů ze základních škol.

Krátkodobépobyty v bytové jednotce

Orlíček se skládá ze dvou pronajatých bytů – jeden je pro 4 děti, druhý jich pojme 8. Do většího bytu jsou umisťovány spíše starší děti a větší sourozenecké skupiny, mladší děti do menšího. Od září 2013, kdy byl spuštěn provoz, už Orlíčkem prošlo přes 60 dětí. Pobyt každého dítěte by neměl přesáhnout rok, přičemž může ale trvat třeba i jen pár hodin. Návštěvy jsou povoleny každý den, vždy však na základě předchozí domluvy s příslušným pracovníkem.

Iniciativa rodičů nebo OSPODu

Pobyt se zahajuje buď na žádost rodičů, nebo Orgánu pro sociálně-právní ochranu dětí. Jeho cílem je identifikace a aspoň částečné vyřešení problému, který dítě do Orlíčku přivedl. Nezřídka se bohužel stává, že problémy jsou zakotveny v rodině a výchově, což může vést k opakovanému pobytu až začarovanému kruhu.

Děti jsou vedeny k aktivitě, programy se různí

Pod paní ředitelkou jsou 3 hlavní zaměstnanci, a těmi jsou speciální pedagožka, psycholožka a sociální pracovnice, a 10 vychovatelů. Náplně dne se různí u každého dítěte, Orlíček si ale zakládá na pevném režimu a soustředění se na studium. Snaží se omezovat i čas, které děti tráví na internetu a počítači. U starších jsou možné i delší procházky, program je samozřejmě volnější o víkendu, než ve školní dny. Ubytované děti jsou vedeny k pomoci v bytě, často se tam základní domácí práce teprve učí.

Podpora D.I.SEVEN

Provoz Orlíčku je financován z dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, hlavním soukromým sponzorem je bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, která podporuje mnoho dalších dobročinných subjektů.

 

 

ROZHOVOR Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

PANÍ ŘEDITELKA OLGA VERNEROVÁ


1) Jak dlouhý je průměrný pobyt dětí?

To je hodně individuální otázka. Může se stát, že je u nás dítě třeba jen přes noc nebo na pár hodin v krizové situaci. Jednou u nás třeba jen jednu noc přespala holčička, jejíž maminka měla epileptický záchvat a musela být hospitalizována, protože tatínek byl pracovně pryč. Naopak maximum by mělo být rok, bohužel i to jeden pobyt překročil. Často za to můžou průtahy ze strany úřadů, soudů, atd.

2) Chodí děti z Orlíčku na výlety, jezdí na tábory?

Opět vždy záleží, v jakém složení skupina právě je. Třeba loni jsme letní tábory využili, letos zase ne, protože se nám v Orlíčku sešly starší děti, které o ně třeba už takový zájem nemají. Na výlety jezdíme, rádi, díky pomoci sponzorů. V nejbližší době je v plánu určitě vánoční výlet do Prahy.

3) Daří se dětem úspěšně zařadit do života po opuštění zařízení? Vracejí se do péče?

Stalo se to. Vezměme si případ, kdy třeba první pobyt byl iniciován ze strany matky, po jeho ukončení se však přišlo na to, že výchovu nadále nezvládá a putuje po azylových domech, a tak se k nám dítě vrátilo už na žádost OSPODu; takový pobyt už rodič nemůže libovolně ukončit. Často se holt problémy v rodině pobytem nevyřeší a děti se k nám vrací.

4) Jak se děti samy podílí na chodu Orlíčku? Uklízí, vaří?

Dostávají se k nám bohužel často takové děti, které doma k práci vedeni nebyly. Snažíme se to zajistit, samozřejmě s přihlédnutím k věku. Naopak někteří kluci jsou tak šikovní, že o víkendu třeba i pečou.

5) Jak může Orlíčku pomoci veřejnost?

Budeme vděční za jakýkoli finanční příspěvek na náš účet číslo 255290089/0300. Pomůžou i dary ve formě trvanlivých potravin, plen, menstruačních vložek a běžné kosmetiky.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...