Přírodovědnýkroužek Ochrany fauny ČR

Ochrana fauny ČR je obecně prospěšná organizace, kterou založil v roce 1998 Pavel Křížek. Sídlí ve Voticích a Hrachově, kde při záchranné stanici pro zraněná zvířata funguje i centrum ekologické výchovy. To se věnuje vzdělávání a osvětě veřejnosti, a to formou přednášek, výstav, ale i vzdělávacími kroužky pro děti. Jedním z nich je přírodovědný kroužek, který je určen pro děti od 8 do 15 let a probíhá ve středu od 15 do 16:30 hodin. Jeho náplní jsou pobyty v přírodě, ekologická výchova, tvořivé činnosti, pozorování proměn a mechanismů v přírodě v rámci ročních období, seznamování se s druhy zvěře a jejich způsoby života a zasvěcení do fungování záchranné stanice.

  • V Hrachově při centru ekologické výchovy
  • Pro děti od 8 do 15 let
  • Pobyty v přírodě
  • Ekologická výchova
  • Pozorování přírodních cyklů
  • Seznamování se s druhy zvěře
  • Zasvěcení do fungování záchranné stanice

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...