Garance kvality bezpečnostních a úklidových služeb od D.I. SEVEN

Při realizaci každé jednotlivé zakázky používá společnost D.I.SEVEN, a.s. celou řadu systémových opatření, která jsou vzájemně provázány tak, aby dohodnutá kvalita dodávaných služeb byla zaručena.

Záruka kvality    Pojištění    Členství 

Naše hlavní systémová opatření

 • Provedení kvalitního bezpečnostního průzkumu před nástupem na zakázku
 • Zpracování veškeré dokumentace, která slouží pracovníkům ostrahy pro bezchybný výkon služby
 • Pravidelná kontrola přímého výkonu služby ze strany odpovědných pracovníků oblastního ředitelství
 • Nezávislé vnitřní audity kvality, které prověřují dohodnuté standardy dodávky služeb a to v celém spektru všech prováděných činností
 • Periodické bezpečnostní audity reagující na aktuální bezpečnostní situaci u daného zákazníka
 • Používání nejmodernějších technických kontrolních prostředků pro objektivní sledování prováděných činností
 • Pravidelná komunikace se zákazníkem a to jak cestou osobních kontaktů, tak i formou pravidelných měsíčních zpráv o prováděné činnosti

Pro případ vzniku jakékoliv nestandardní situace jsou vám nepřetržitě k dispozici určené kontaktní osoby za naši stranu, schopné okamžitě na tyto vzniklé stavy reagovat.

Všechna naše oblastní ředitelství mají kompletní a přímou logistickou podporu ze strany Centrály.

Postup v případě vzniku sporu

V případě vzniku sporu ze smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn podat návrh na vyřešení sporu orgánu příslušnému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz.

Návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do 1. roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé uplatnil svou stížnost nebo reklamaci u poskytovatele služeb.

Dále: Jak realizujeme naše zakázky?

Záruka kvality poskytovaných služeb - Certifikace jakosti - ISO

Společnost D.I.SEVEN, a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu jakosti a certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005.

Systém environmentálního managementu v oboru:

Budeme rádi, když s naší společností začnete spolupracovat. Nabízíme mj. řešení pro náhradní plnění.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti u KooperativyVe společnosti D.I.SEVEN, a.s., jsme si vědomi, že námi poskytované služby, především bezpečnostní, jsou zpravidla vyžadovány klientelou, která se tímto snaží zajistit např. hmotný majetek či finanční hotovost při přepravě. Při těchto aktivitách samozřejmě může dojít k nezaviněným ztrátám (loupežné přepadení, aj.). Proto je naše společnost jištěna proti takovémuto poškození klienta u Kooperativy, a to až do výše 150.000.000,- Kč.

Členství

Člen AGA

Člen AGAJsme členem Asociace Grémium Alarm, která patří do evropských asociací EURALARM a ESBOC. AGA je reprezentativním profesním sdružením firem v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku.

Člen Hospodářské komory ČR

Člen Hospodářské komory Jsme členem Hospodářské komory ČR a přihlásili jsme se k Etickému kodexu Hospodářské komory.


Veškeré certifikáty a PDF soubory jsou k nahlédnutí v sekci Certifikáty.

Náhradní plnění

Chcete-li investovat své finance efektivně, zajistěte si náhradní plnění u D.I.SEVEN FACILITY co nejdříve. Poskytování služeb je zákonem omezeno.

Vybrané reference

Karlovarské minerální vody
Sapeli
Globus

Proč zvolit služby
od D.I.SEVEN?

 • Garance kvality – plníme služby dle norem managementu jakosti a environmentálního managementu.
 • Jsme pojištěni proti poškození klienta až do 150 milionů Kč.
 • Čerpáme z bohatých zkušeností – naše bezpečnostní agentura působí od r. 1995.
 • Máme kvalifikovaně vyškolené a uniformované zaměstnance.
 • Reference dokládají řadu stálých, spokojených zákazníků.
 • Optimalizujeme služby s ohledem na individuální možnosti a přání klienta.