Vytváříme vhodná pracovní uplatnění pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním postižením. Jak taková práce vypadá?

OZPa důchodci pro nás nepřestali existovat

Pro invalidní důchodce a osoby zdravotně postižené (OZP) je v dnešní době obzvláště těžké uplatnit se na našem trhu práce.

Nabízíme této ohrožené skupině v zaměstnávání spoustu možností, jak se mohou plnohodnotně začlenit do pracovního a společenského života. Cíleně vytváříme takové pracovní pozice, abychom handicapovaným lidem a invalidním důchodcům pomohli zvýšit kvalitu jejich existence a uplatnění. Některé činnosti v oblasti bezpečnostních služeb jsou pro zaměstnávání OZP či invalidních důchodců takřka předurčeny.

7 důvodů, proč PRACOVAT v D.I.SEVEN

Práce pro OZP

Zaměstnáváníinvalidních důchodců

Lidé v pokročilém věku mohou ve sféře námi poskytovaných služeb najít celou řadu vhodných zaměstnání. Invalidním důchodcům nabízíme takové pozice, které nejvíce odpovídají jejich fyzickým možnostem a schopnostem a kde nejvíce mohou uplatnit svou zkušenost, trpělivost a pečlivost. Senioři disponují zkušenostmi, spolehlivostí a trpělivostí, proto bývají velmi dobrými strážnými, vrátnými či pracovníky recepce. Zaměstnání se pro ně stává nejen důležitým přivýdělkem, ale často také socializační činností, kterou vykonávají s radostí a kladným přístupem a při níž se pravidelně setkávají a komunikují s jinými lidmi.

ZaměstnáváníOZP (ZPS)

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP, dříve občané ZPS, se změněnou pracovní schopností) je důležité zvolit přiměřenou pracovní činnost vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Mnohdy jim jejich postižení v některých pozicích u nás vůbec nebrání v profesionálním výkonu povolání. O kladném socializačním účinku zaměstnávání OZP (ZPS) platí to samé jako u invalidních důchodců. Vhodná práce se nabízí na pozici strážných či recepčních, v administrativní činnosti nebo podle zdravotních možností také v úklidových službách.

OZP a invalidní důchodci se obvykle uplatňují např. v těchto pozicích:

  • strážný
  • vrátný / recepční
  • detektiv v obchodě
  • kontrola pultu centralizované ochrany (PCO /  ARC)
  • operátor call centra
  • administrativní práce
  • případně úklidové služby

Zaškolení a rekvalifikační kurzy

Pokud OZP či invalidní důchodci nemají přímou kvalifikaci na námi nabízené místo, rádi jim v rámci zpřístupňování práce zajistíme odborné zaškolení či rekvalifikaci. S našimi zaměstnanci uzavíráme a rádi obnovujeme dlouhodobější pracovní vztahy, např. na 24 měsíců.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na zlepšování podmínek pracovních možností důchodců a handicapovaných osob. Díky tomu, že aktivně podporujeme zaměstnávání OZP a invalidních důchodců (dříve ZPS), je možné naše služby odebírat pro náhradní plnění povinnosti zaměstnávání OZP.

MFF Karlovy Vary
Karlovarské minerální vody, a.s.
SAPELI, a.s.
GLOBUS ČR, k.s.
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s.r.o.
MotoGP Brno
TSR Czech Republic s.r.o.
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
CineStar, s.r.o.
ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
ROCK FOR PEOPLE
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
MANN+HUMMEL CZ, s.r.o.
LEIFHEIT s.r.o.