Vytváříme vhodná pracovní uplatnění pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním postižením. Jak taková práce vypadá?

OZPa důchodci pro nás nepřestali existovat

Pro invalidní důchodce a osoby zdravotně postižené (OZP) je v dnešní době obzvláště těžké uplatnit se na našem trhu práce. Nabízíme této ohrožené skupině v zaměstnávání spoustu možností, jak se mohou plnohodnotně začlenit do pracovního a společenského života. Cíleně vytváříme takové pracovní pozice, abychom handicapovaným lidem a invalidním důchodcům pomohli zvýšit kvalitu jejich existence a uplatnění. Některé činnosti v oblasti bezpečnostních služeb jsou pro zaměstnávání OZP či invalidních důchodců takřka předurčeny.

7 důvodů, proč PRACOVAT v D.I.SEVEN

Práce pro OZP - D.I.SEVEN

Zaměstnáváníinvalidních důchodců

Lidé v pokročilém věku mohou ve sféře námi poskytovaných služeb najít celou řadu vhodných zaměstnání. Invalidním důchodcům nabízíme takové pozice, které nejvíce odpovídají jejich fyzickým možnostem a schopnostem a kde nejvíce mohou uplatnit svou zkušenost, trpělivost a pečlivost. Senioři disponují zkušenostmi, spolehlivostí a trpělivostí, proto bývají velmi dobrými strážnými, vrátnými či pracovníky recepce. Zaměstnání se pro ně stává nejen důležitým přivýdělkem, ale často také socializační činností, kterou vykonávají s radostí a kladným přístupem a při níž se pravidelně setkávají a komunikují s jinými lidmi.

ZaměstnáváníOZP (ZPS)

Při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP, dříve občané ZPS, se změněnou pracovní schopností) je důležité zvolit přiměřenou pracovní činnost vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Mnohdy jim jejich postižení v některých pozicích u nás vůbec nebrání v profesionálním výkonu povolání. O kladném socializačním účinku zaměstnávání OZP (ZPS) platí to samé jako u invalidních důchodců. Vhodná práce se nabízí na pozici strážných či recepčních, v administrativní činnosti nebo podle zdravotních možností také v úklidových službách.

OZP a invalidní důchodci se obvykle uplatňují např. v těchto pozicích:

  • strážný
  • vrátný / recepční
  • detektiv v obchodě
  • kontrola pultu centralizované ochrany (PCO / ARC)
  • operátor call centra
  • administrativní práce
  • případně úklidové služby

Zaškolení a rekvalifikační kurzy

Pokud OZP či invalidní důchodci nemají přímou kvalifikaci na námi nabízené místo, rádi jim v rámci zpřístupňování práce zajistíme odborné zaškolení či rekvalifikaci. S našimi zaměstnanci uzavíráme a rádi obnovujeme dlouhodobější pracovní vztahy, např. na 24 měsíců.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na zlepšování podmínek pracovních možností důchodců a handicapovaných osob. Díky tomu, že aktivně podporujeme zaměstnávání OZP a invalidních důchodců (dříve ZPS), je možné naše služby odebírat pro náhradní plnění povinnosti zaměstnávání OZP.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...