D.I.SEVEN

D.I.SEVEN

11.11.2013  |  5 minut čtení

Představenstvo společnosti D.I.SEVEN, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Slapská 1/2115 , IČ: 630 77 337, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 9240 (dále jen "společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu na den 25.11.2013 od 11:00 hod. v sídle advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Praha 4, Zelený pruh 95/97, 140 00. 

Pořad jednání

1. Zahájení mimořádné valné hromady
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov spočívající ve změně způsobu jednání jménem společnosti
4. Rozhodnutí o změně stanov spočívající ve změně formy akcií společnosti
5. Závěr

Prezence

V den konání mimořádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude mimořádná valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání mimořádné valné hromady probíhat od 10:30 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě

Členové orgánů společnosti oznamují v souladu s ustanovením § 184 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění, a s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti může mít pro posouzení možné hrozby střetu zájmů význam skutečnost, že se bude rozhodovat o změně způsobu jednání statutárního orgánu jménem společnosti.

Možnost nahlédnutí do návrhu na změnu stanov

Návrhy na změnu stanov jsou k nahlédnutí akcionářům společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo společnostiTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...