D.I.SEVEN

D.I.SEVEN

25.07.2023  |  2 minuty čtení

Společnost má nastavena vnitřní pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a se zákonem č. 171/2023 ze dne 20. 6. 2023. 

Společnost  považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na provozu zaměstnavatele, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

Pověřenými osobami ve smyslu výše uvedeného zákona jsou Výkonný ředitel, Vnitřní kontrola a bezpečnostní projekty.

Jaroslav Dolský
jaroslav.dolsky@diseven.cz

Roman Horský
roman.horsky@diseven.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...