Výzva k předložení akcií a k doplnění údajů za účelem zaknihování