Pochůzkový systém provozovaný společností D.I.SEVEN, a.s. je unikátním systémem pro dohled Vašich pracovníků ostrahy objektu. Patrol systém je výjimečný v tom, že se v reálném čase zaznamenává stav pochůzky. Jednotlivé patroly již nemusíte hlídat, náš systém vše udělá za Vás a to online! Pochůzkový terminál online PT 200 slouží k identifikaci pochůzek pracovníků ostrahy provádějících pravidelné obchůzky střeženým objektem.

Kontrolní místa střeženého objektu jsou označena identifikačními čipy, které strážný při své obchůzce bezkontaktně načítá pochůzkovým terminálem PT 200 a tím zaznamená datum a čas provedené kontroly jednotlivých kontrolních bodů střeženého objektu. Veškerá evidence je automaticky odeslána přes GPRS na server.

Systém porovnává každé digitální označení místa a času pochůzky s pochůzkovým plánem, který je individuálně nastaven uživatelem. Pokud se s ním pochůzka neshoduje, jsou automaticky vyrozuměny uvedené kontaktní osoby a to mailem či SMS zprávou. To umožňuje okamžitě řešit nastalou situaci.

Data v bezpečí a pochůzkový systém – patrol systém

Počet záznamů do pochůzkového systému je neomezený, protože pochůzkový systém odesílá data v pravidelných intervalech na server. Pochůzkový systém a jeho čtečky nepřijdou o data a to ani v případě, že se čipový snímač poškodí, nebo dojde k výpadku GPRS signálu.

Přihlášení do systému

Přihlásit se