Bezpečnostní statistiky nám již několik let pravidelně předkládají dramatický vzestup vloupání do nemovitostí. Jen v loňském roce Policie ČR eviduje bezmála 5 374 vloupání, a to jen u rodinných domů. Tento negativní trend přispěl v uplynulých letech ke vzniku mnoha soukromých bezpečnostních agentur po území republiky, které provozují pracoviště stálého dohledu, obecně známé jako PCO.

Podle odhadů je v podmínkách České republiky provozováno přibližně 1 000 takových pracovišť. Ano, milí klienti – podle odhadů. Kromě chybějícího zákona o soukromých bezpečnostních službách neexistuje v této zemi žádná povinná registrační autorita pro pracoviště PCO a neexistuje tedy žádný ucelený přehled o kvalitě a způsobu poskytování těchto služeb.

Pokud máte instalovaný systém elektronického střežení a dokonce využíváte služeb některého PCO, napadla Vás otázka, jak to vlastně všechno funguje? Byli jste se fyzicky podívat u svého poskytovatele PCO, jak vlastně vypadá takové pracoviště? Jak se zachází s daty z Vašich monitorovaných systémů, které na Vás prozradí velmi citlivé údaje, např. kdy býváte a nebýváte doma? Co se stane, když na PCO vypadne proud? Když selžou telekomunikační trasy? Co když někdo „vyřadí“ obsluhu PCO z činnosti? Kdo jsou vlastně ti operátoři? Kdo a na základě čeho je vybíral? Jaké obecné nároky byste vlastně měli chtít, abyste mohli klidně spát?

Technicky se dá dnes na PCO připojit 99 % všeho, co se na trhu vyskytuje. Dokonce nejsme limitovaní ani státními hranicemi nebo kontinenty. Reakce obsluhy PCO bude víceméně taková, jakou si ji ve smlouvě dohodnete. Problematikou bezpečného provozu dohledových a poplachových přijímacích center se dlouhodobě zabývá evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – CENELEC. Od 1. 1. 2011 má Česká republika první normu ČSN EN 50518, která definuje umístění a konstrukční požadavky, požadavky na technické řešení a pracovně-provozní podmínky fungování PCO. I když je norma nezávazná, každý profesionál by ji měl respektovat a ve vlastním zájmu a zájmu klientů ji realizovat. V prvé řadě jde o zvyšování kvality, dále pak i o respektování závěrů právních expertíz. Totiž ten, kdo trpí stav, který jev rozporu s ustanovením českých technických norem, si vědomě nepočíná tak, aby škodám předcházel.

Společnost D.I.SEVEN, a.s. se rozhodla ctít doporučení definovaná touto normou a od března 2011 provedla při výstavbě nového sídla společnosti zásadní investiční rozhodnutí, která povedou ke splnění podmínek umístění a konstrukčních požadavků dohledového centra (část I. uvedené normy). Jedná se zejména o předepsanou sílu zdí, konstrukci vstupního mechanizmu do prostor PCO, instalaci neprůstřelných oken, samostatného odvodu a přívodu vzduchu s teplotním ovládáním a bezpečnostními klapkami, automatizovanou zálohu napájecích okruhů, redundanci použitého hardwaru, komunikačních tras a datových úložišť, vlastního monitorování všech provozních rizik, detekcí plynu a instalaci tísňových hlásičů pro případ přepadení PCO. Pro zprovoznění tohoto pracoviště na konci roku 2011 budou normě dále přizpůsobeny veškeré pracovní postupy. Našim klientům tak chceme jako první na českém trhu nabídnout pracoviště, které bude ve všech ohledech splňovat podmínky moderního zpracování informací ze systémů našich klientů při zachován bezpečí jejich uložení a archivace a vzdáleného chráněného zpřístupnění klientských dat přes veřejné internetové rozhraní. Tato služba je provozována již dnes pod názvem „MojePCO“.

Všem odběratelům služeb PCO tedy doporučujeme větší zájem o podmínky fungování pracovišť stálého dohledu jejich současných dodavatelů. Klienti mají právo znát všechny okolnosti, za jakých je nakládáno z jejich osobními údaji. Pokud Vám současný poskytovatel služby z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, věřím, že Vám zmíněné odkazy na normy a vybrané otázky pomohou ve Vaší nové volbě.

Autor textu: manažer D.I.SEVEN pro řízení monitorovacích služeb a technologických zakázek

Bezpečnostní statistiky nám již několik let pravidelně předkládají dramatický vzestup vloupání do nemovitostí. Jen v loňském roce Policie ČR eviduje bezmála 5 374 vloupání, a to jen u rodinných domů. Tento negativní trend přispěl v uplynulých letech ke vzniku mnoha soukromých bezpečnostních agentur po území republiky, které provozují pracoviště stálého dohledu, obecně známé jako PCO.

Podle odhadů je v podmínkách České republiky provozováno přibližně 1 000 takových pracovišť. Ano, milí klienti – podle odhadů. Kromě chybějícího zákona o soukromých bezpečnostních službách neexistuje v této zemi žádná povinná registrační autorita pro pracoviště PCO a neexistuje tedy žádný ucelený přehled o kvalitě a způsobu poskytování těchto služeb.

Pokud máte instalovaný systém elektronického střežení a dokonce využíváte služeb některého PCO, napadla Vás otázka, jak to vlastně všechno funguje? Byli jste se fyzicky podívat u svého poskytovatele PCO, jak vlastně vypadá takové pracoviště? Jak se zachází s daty z Vašich monitorovaných systémů, které na Vás prozradí velmi citlivé údaje, např. kdy býváte a nebýváte doma? Co se stane, když na PCO vypadne proud? Když selžou telekomunikační trasy? Co když někdo „vyřadí“ obsluhu PCO z činnosti? Kdo jsou vlastně ti operátoři? Kdo a na základě čeho je vybíral? Jaké obecné nároky byste vlastně měli chtít, abyste mohli klidně spát?

Technicky se dá dnes na PCO připojit 99 % všeho, co se na trhu vyskytuje. Dokonce nejsme limitovaní ani státními hranicemi nebo kontinenty. Reakce obsluhy PCO bude víceméně taková, jakou si ji ve smlouvě dohodnete. Problematikou bezpečného provozu dohledových a poplachových přijímacích center se dlouhodobě zabývá evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – CENELEC. Od 1. 1. 2011 má Česká republika první normu ČSN EN 50518, která definuje umístění a konstrukční požadavky, požadavky na technické řešení a pracovně-provozní podmínky fungování PCO. I když je norma nezávazná, každý profesionál by ji měl respektovat a ve vlastním zájmu a zájmu klientů ji realizovat. V prvé řadě jde o zvyšování kvality, dále pak i o respektování závěrů právních expertíz. Totiž ten, kdo trpí stav, který jev rozporu s ustanovením českých technických norem, si vědomě nepočíná tak, aby škodám předcházel.

Společnost D.I.SEVEN, a.s. se rozhodla ctít doporučení definovaná touto normou a od března 2011 provedla při výstavbě nového sídla společnosti zásadní investiční rozhodnutí, která povedou ke splnění podmínek umístění a konstrukčních požadavků dohledového centra (část I. uvedené normy). Jedná se zejména o předepsanou sílu zdí, konstrukci vstupního mechanizmu do prostor PCO, instalaci neprůstřelných oken, samostatného odvodu a přívodu vzduchu s teplotním ovládáním a bezpečnostními klapkami, automatizovanou zálohu napájecích okruhů, redundanci použitého hardwaru, komunikačních tras a datových úložišť, vlastního monitorování všech provozních rizik, detekcí plynu a instalaci tísňových hlásičů pro případ přepadení PCO. Pro zprovoznění tohoto pracoviště na konci roku 2011 budou normě dále přizpůsobeny veškeré pracovní postupy. Našim klientům tak chceme jako první na českém trhu nabídnout pracoviště, které bude ve všech ohledech splňovat podmínky moderního zpracování informací ze systémů našich klientů při zachován bezpečí jejich uložení a archivace a vzdáleného chráněného zpřístupnění klientských dat přes veřejné internetové rozhraní. Tato služba je provozována již dnes pod názvem „MojePCO“.

Všem odběratelům služeb PCO tedy doporučujeme větší zájem o podmínky fungování pracovišť stálého dohledu jejich současných dodavatelů. Klienti mají právo znát všechny okolnosti, za jakých je nakládáno z jejich osobními údaji. Pokud Vám současný poskytovatel služby z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, věřím, že Vám zmíněné odkazy na normy a vybrané otázky pomohou ve Vaší nové volbě.

Autor textu: manažer D.I.SEVEN pro řízení monitorovacích služeb a technologických zakázek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...