Domov Svatý Jan je poskytovatelem sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Nachází se asi 80 km jižně od Prahy. Místo jako takové existuje už od roku 1987, jeho funkce se ale vyvíjela od domova důchodců, domova pro mládež se zdravotním postižením, až v roce 2007 vznikl Domov Svatý Jan pod současným názvem a specializuje se už pouze na pomoc dospělým osobám od 19 do 80 let.

Bydlenídlouhodobé i nárazové odlehčovací

Svatý Jan nabízí tři různé služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby a podporu samostatného bydlení. V hlavní budově bydlí osoby, které potřebují vyšší stupeň pomoci, novější jihovýchodní křídlo nabízí samostatnější pobyt, tzv. „na půli cesty“, kde se uživatelé učí soběstačnosti na nejvyšší možné míře a připravují se na samostatný život. Cílem odlehčovací služby je nárazové poskytnutí času k odpočinku osobám, které o uživatele pečují v jejich přirozeném prostředí. Při podpoře samostatného bydlení dochází zaměstnanci Svatého Jana do domácností, aby uživatelům asistovali při každodenních činnostech.

Individuálnípřístup a spousta aktivit

Domov Svatý Jan si zakládá na rodinné atmosféře a individuálním přístupu ke svým uživatelům. Nabízí pro ně spoustu zájmových aktivit a pořádá nejrůznější akce, jejichž archiv naleznete na jejich webových stránkách www.domovsvatyjan.cz. Pravidelně navštěvují koncerty, divadelní představení, vyrábí nejrůznější produkty v dílnách, stáčí med u včelaře dobrovolníka a podobně. V domově je k dispozici například keramická a tkalcovská dílna, ergoterapeutické dílny, arteterapie i tělocvična pro fyzické aktivity.

PodporaD.I.SEVEN

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN podporuje Domov Svatý Jan formou přímých darů jeho uživatelům, a to až ve výši 100 tisíc korun ročně. Zároveň Domovu i poskytuje bezplatně zabezpečení objektu pomocí napojení na pult centrální ochrany (PCO).

 

 

ROZHOVOR– DOMOV SVATÝ JAN – paní ředitelka Ing. Marie Zámostná


1) Kolik má Svatý Jan v současné době zaměstnanců?

Dohromady kolem 40, k tomu 8 dobrovolníků, kteří se na chodu domova také podílejí.

2) Jak je domov financován? Z jaké části se podílí stát?

Dostáváme dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a od Středočeského kraje, našeho zřizovatele. Další složkou příjmů jsou poplatky za poskytované služby. S přímými sponzorskými dary na provoz domova je to složitější, preferujeme přímé osobní dary pro naše uživatele, jako to dělá třeba právě D.I. SEVEN.

3) Kolik celkem Svatý Jan ubytovává klientů?

V současné době máme plnou kapacitu, ubytováváme 50 uživatelů od 19 do 65 let, tu horní hranici už jsme ale také překročili. Celkem šesti uživatelům poskytujeme podporu formou asistence v jejich vlastních domácnostech.

4) Jak se uživatelé vrací do společnosti? Zprostředkovává Svatý Jan třeba i chráněné bydlení?

Na chráněné bydlení jsme bohužel nedostali požehnání od zřizovatele, ale snažíme se poradit a pomoci při jeho hledání. Například pan Hlaváček z D.I.SEVEN se stal opatrovníkem jednoho z našich uživatelů, zaměstnal ho a zřídil mu i byt. Toho si opravdu moc vážíme.

5) Jak může k chodu domova přispět veřejnost, dobrovolníci?

Dobrovolníků máme v současné době 8 a určitě budeme rádi, když se jejich řady rozrostou. Informace najdou nájemci na našich webových stránkách wwww.domovsvatyjan.cz. Spolupráce může být velice různorodého charakteru, záleží na možnostech a schopnostech každého.
Otázka sponzorských darů je bohužel kvůli současné legislativě dosti problematická, je to opravdu administrativně složité. Preferujeme tedy dary přímo našim uživatelům před těmi na chod samotného domova.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...