Trend vozíčkářůSpolek Trend vozíčkářů Olomouc je organizací, která napomáhá integraci tělesně postižených osob a snaží sebe postarat ideálně sami, spíše než na pasivní sociální péči. Začíná oslovovat dobrovolníky a poskytuje odborné praxe v rámci partnerství s Vyšší odbornou školou sociální Olomouc.

Všestrannápéče

Důraz je kladen právě na úpravu podmínek tak, aby se handicapovaní dostali do rovnoprávného postavení a dokázali se ose vytvářet podmínky pro prosazování jejich rovnocenného postavení. Funguje už od roku 1994.

K naplnění výše uvedených cílů Trend vozíčkářů organizuje nebo se účastní různých projektů a programů; zastoupen pracovní skupinou je například v projektu Bezbariérová Olomouc, díky kterému se od roku 2001 stává Olomouc jedním z nejvlídnějších měst vůči osobám se zdravotním postižením v České republice.

Jednou z hlavních náplní činnosti spolku je poskytování sociálních služeb na podporu tělesně postižených. Mezi ně patří osobní asistence, sociálně právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, sociální rehabilitace, pomoc při hledání pracovního uplatnění a nabídka volnočasových aktivit.

Hájenízájmů

Spolek se podílí i na tvorbě obecně závazných předpisů (např. na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce) a podněcuje a přispívá k odstraňování bariér. V neposlední řadě informace zprostředkovává svým uživatelům a píše projekty na zajištění chodu organizace.

Podporabezpečnostní agenturou D.I.SEVEN

Provoz činnosti Spolku vozíčkářů je závislý i na soukromé podpoře, přijímá finanční i věcné dary i dobrovolnickou pomoc. Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN se hrdě řadí mezi firmy podporující spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Je to jeden z mnoha způsobů, jak D.I.SEVEN pomáhá nejen osobám se zdravotním postižením, ale třeba i dětem a zvířatům.

 

Představujeme Vám tuto záslužnou činnost Spolku Trend Vozíčkářů Olomouc, jejíž snahou je zajistit svým klientům služby pokud možno v komplexním rozsahu.

 

ROZHOVOR– TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC – Alena Ivanová, ředitelka


1) Co považujete za nejpalčivější problém, se kterým se musí v současné době vozíčkáři potýkat?

Často byrokracii na úřadech a výši přiznaných příspěvků. Bohužel výše příspěvku na péči, kterým si platí za osobní asistenci, většinou neodpovídá míře pomoci, kterou potřebují. Problematický je i bezbariérový přístup a celkové uzpůsobení veřejných míst pro vozíčkáře, např. v případě bankomatů.

2) Vytváří se kolem spolku komunita, která se pravidelně schází, nebo jde o individuální pomoc?

Snažíme se, aby organizace žila, tedy nejenom aby poskytovala sociální služby v domovech uživatelů, ale zapojovala je i do různých aktivit, které nabízí. Jde o různorodé akce, od přednášek po třeba rukodělné dílny, nebo semináře zaměřené na rozvoj osobnosti. Jde tedy o kombinaci individuální pomoci „ušité na míru“ uživatelům a vytváření prostoru pro setkávání a sdílení.

3) Co Trend vozíčkářů považuje za své nejvýznamnější dosavadní úspěchy?

Tak určitě to, že jsme tu již 22 let, nespíme na vavřínech a vymýšlíme aktivity, které rozšiřují nabídku služeb. Kromě sociálních služeb, se také zaměřujeme na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

4) Jak má postupovat vozíčkář, který stojí o vaši pomoc? Jak nejefektivněji spolek kontaktovat?

Nejlépe udělat první krok a zavolat či poslat email, také je možné se zúčastnit našich volnočasových aktivit nebo nás navštívit v konzultačních hodinách kterékoli sociální služby. Podle potřeb pracovníci konkrétně poradí, co můžeme poskytnout a jak pomoci.

5) Jakým projektům se spolek věnuje v současné době? Jaké má vyhlídky do budoucna?

Cílem našeho snažení je, aby námi poskytované služby vyhověly požadované kvalitě ke spokojenosti našich uživatelů. Soustředíme se i na rozšíření služeb v podobě nabídky asistence dobrovolníků. Neustále se také snažíme rozšířit nabídku volnočasových aktivit i o takové, které nejsou tak běžné.

6) Může vám nějak pomoci veřejnost, přijímáte například dobrovolníky?

Ano, v současné době máme akreditovaný dobrovolnický program a sháníme dobrovolníky, kteří by byli k dispozici našim uživatelům při volnočasových aktivitách. Jde nám zejména o to, aby lidé nezůstávali pouze doma, ale i svůj čas smysluplně naplnili jinak, mezi ostatními lidmi.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...