Dětský domov Husita je obecně prospěšnou společností, která vznikla v Dubenci na Příbramsku v roce 2006 (pod původním názvem Husitský dětský domov s chráněným bydlením). Zřizovatelem domova je Pražská diecéze církve československé husitské. Tento nestátní církevní dětský domov patří do sítě školských zařízení v České republice.

Stručněo domově

Dětský domov má v současné době kapacitu pro 16 dětí. Nachází se ve vesnické zástavbě v jednom větším domě. Na první pohled ani není poznat, že jde o dětský domov. A to je právě cílem provozovatelů. Děti umístěné v domově se běžně stýkají s dětmi v obci a udržují s nimi vřelé kamarádské vztahy. Jsou prostě běžnými sousedy místních lidí.

Děti chodí do škol v Příbrami nebo v Dobříši a navštěvují také nejrůznější zájmové kroužky. Navštěvují například skautskou organizaci, dochází na keramickou tvorbu, počítačové kurzy, aerobic, hrají fotbal ve sportovním klubu. V domově se také přiměřeně podílí na domácích pracích.

S podporou D.I.SEVEN

Cílem domova je vytvářet bezpečné a výchovné prostředí pro děti, které z různých důvodů nemohou aktuálně žít doma, vést je k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k životu. Takový přístup rádi podporujeme, proto naše bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. posílá některé děti na letní tábory na Ranč Sluníčko v Bučovicích. Pravidelně dětem plní jejich přání – zajišťuje pro ně vánoční dárky a také drobné praktické dárky ke Dni dětí.

Doma u Husity

Dětský domov Husita Dětský domov Husita Dětský domov Husita
Dětský domov Husita Dětský domov Husita Dětský domov Husita

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...