Aktivně podporujeme zaměstnávání OZP, čili osob se zdravotním postižením, dříve označovaných také jako osoby ZPS, osoby se změněnou pracovní schopností. V praxi se jedná o práce pro ZTP, tedy osoby zdravotně tělesně postižené. Mnohým postiženým lidem však jejich handicap nebrání k profesionálnímu uplatnění.

Zaměstnávání OZP (ZPS) a vytváření práce pro ZTP se věnujeme již řadu let, během kterých jsme nasbírali cenné zkušenosti v této oblasti, a proto jsme velice hrdí na to, že můžeme handicapovaným spoluobčanům poskytovat kvalitní pracovní uplatnění a zlepšit tak jejich životní standard začleněním do běžné společnosti.

Smyslzaměstnávání OZP (ZPS)

Při zaměstnávání OZP (ZPS) nejde jen o finanční příspěvky stran státu.

V první řadě jde o sociální soudržnost a vytváření rovnocenného pracovního prostředí. Zaměstnanců se zdravotním postižením si velice vážíme, mají k práci pozitivní přístup, aktivní snahu se rozvíjet a být ve své sféře působení užiteční. Proto hledáme způsoby, jak těmto lidem zaměstnání umožnit, najít vhodné práce pro ZTP, a usnadnit jim tak přístup k pracovním příležitostem.

Zaměstnávání OZP (ZPS) a adekvátní práce pro ZTP bereme také jako vlastní morální povinnost vytvářet lepší moderní společenské klima. Lidi se zdravotním postižením vnímáme stejně jako ostatní občany. Život sebou přináší mnohá úskalí a zdravotní postižení může potkat každého z nás kdykoli. 

Být OZP neznamená být práce neschopný

Mít zdravotní postižení neznamená vždy být práce neschopný. Problém spíše nastává právě s hledáním uplatnění na trhu práce a jak zajistit zaměstnávání OZP a práce pro ZTP.

  • Pracovní místa pro OZP se snažíme přizpůsobit tak, aby pracovní náplň a výkon odpovídaly fyzickým schopnostem postiženého.
  • Zařazení postiženého občana do pracovního kolektivu přináší s sebou více lidskosti v pracovním prostředí, vzájemnou ochotu spolupráce, pomoc i nové společenské hodnoty.
  • Přítomnost OZP na pracovišti zdravě posiluje soutěživost, přístup k práci, ale i k životu, stejně jako inspiruje k podávání lepších pracovních výkonů

Na své zaměstnance se zdravotním postižením jsme patřičně hrdí, protože spolupráce s nimi je ve většině případů dlouhodobá a k plné oboustranné spokojenosti. Na práci OZP v naší agentuře nenecháme dopustit!

Aktivně podporujeme zaměstnávání OZP, čili osob se zdravotním postižením, dříve označovaných také jako osoby ZPS, osoby se změněnou pracovní schopností. V praxi se jedná o práce pro ZTP, tedy osoby zdravotně tělesně postižené. Mnohým postiženým lidem však jejich handicap nebrání k profesionálnímu uplatnění.

Zaměstnávání OZP (ZPS) a vytváření práce pro ZTP se věnujeme již řadu let, během kterých jsme nasbírali cenné zkušenosti v této oblasti, a proto jsme velice hrdí na to, že můžeme handicapovaným spoluobčanům poskytovat kvalitní pracovní uplatnění a zlepšit tak jejich životní standard začleněním do běžné společnosti.

Smyslzaměstnávání OZP (ZPS)

Při zaměstnávání OZP (ZPS) nejde jen o finanční příspěvky stran státu.

V první řadě jde o sociální soudržnost a vytváření rovnocenného pracovního prostředí. Zaměstnanců se zdravotním postižením si velice vážíme, mají k práci pozitivní přístup, aktivní snahu se rozvíjet a být ve své sféře působení užiteční. Proto hledáme způsoby, jak těmto lidem zaměstnání umožnit, najít vhodné práce pro ZTP, a usnadnit jim tak přístup k pracovním příležitostem.

Zaměstnávání OZP (ZPS) a adekvátní práce pro ZTP bereme také jako vlastní morální povinnost vytvářet lepší moderní společenské klima. Lidi se zdravotním postižením vnímáme stejně jako ostatní občany. Život sebou přináší mnohá úskalí a zdravotní postižení může potkat každého z nás kdykoli. 

Být OZP neznamená být práce neschopný

Mít zdravotní postižení neznamená vždy být práce neschopný. Problém spíše nastává právě s hledáním uplatnění na trhu práce a jak zajistit zaměstnávání OZP a práce pro ZTP.

Pracovní místa pro OZP se snažíme přizpůsobit tak, aby pracovní náplň a výkon odpovídaly fyzickým schopnostem postiženého. Zařazení postiženého občana do pracovního kolektivu přináší s sebou více lidskosti v pracovním prostředí, vzájemnou ochotu spolupráce, pomoc i nové společenské hodnoty. Přítomnost OZP na pracovišti zdravě posiluje soutěživost, přístup k práci, ale i k životu, stejně jako inspiruje k podávání lepších pracovních výkonů

Na své zaměstnance se zdravotním postižením jsme patřičně hrdí, protože spolupráce s nimi je ve většině případů dlouhodobá a k plné oboustranné spokojenosti. Na práci OZP v naší agentuře nenecháme dopustit!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...